Advokátní kancelář NAVRÁTIL MENČÍK / PARTNEŘI poskytuje vysoce profesionální a ucelené právní poradenství v širokém spektru právních odvětví, především v oblastech práva obchodního (vč. mezinárodního obchodu), práva občanského, práva k nemovitostem, pracovního práva, rodinného práva a práva trestního.

Zabývá se přípravou právních dokumentů, smluv, stanovisek a právních rozborů, poskytuje konzultace, porady a školení, asistuje svým klientům při sjednávání a uzavírání obchodních kontraktů, zastupuje je před soudy a správními orgány, komplexně zajišťuje zakládání obchodních společností, jejich změny a likvidace.

Zaměřuje se na poskytování komplexního právního servisu středním podnikatelským subjektům, působícím v různých odvětvích průmyslu, obchodu a služeb, stejně tak jako soukromým fyzickým osobám.

Klade stejný důraz na vysokou odbornou úroveň poskytovaných služeb, na právní čistotu navrhovaných řešení, stejně jako na ekonomickou a daňovou efektivnost posuzovaných variant. Mimo centrum pozornosti nezůstává ani stylistická a grafická úroveň výstupů.

Advokátní kancelář má sídlo v Plzni, což je strategická poloha nejen pro poskytování služeb klientům ze západních a středních Čech včetně Prahy.

Moderní a nadstandardně vybavené prostory kanceláře zaručují maximální komfort a příjemné prostředí a jsou k dispozici i jako klidné a neutrální zázemí pro jednání klientů kanceláře s jejich obchodními partnery.

Advokátní kancelář poskytuje své služby v plném rozsahu v českém, německém a anglickém jazyce.


Dáváme svým klientům skutečné rady, 

nikoli pouhé informace.