Tomáš Menčík je advokátem od roku 2003. Specializuje se na komplexní právní poradenství při investiční výstavbě a realizaci developerských projektů. Věnuje se klientům z oblasti technických a technologických oborů.

Dlouhodobě se zabývá problematikou bytového spoluvlastnictví, vč. přednáškové činnosti, a spory o náhrady imisních škod na lesních porostech. Kromě rodné češtiny hovoří anglicky.

David Navrátil založil advokátní kancelář v lednu 2005 jako samostatný advokát. Kancelář v průběhu let postupně, avšak stabilně rozšiřuje, přičemž dává přednost postupné cílené výchově vlastních koncipientů, čímž postupně vznikl odborně i osobnostně silný tým vzájemně se doplňujících právníků.

Věnuje se zejména právu obchodnímu, občanskému a právu nemovitostí a mezinárodnímu obchodu. Kromě rodné češtiny hovoří plynně německy a anglicky. 

Alena Rampasová působí jako advokátka od roku 2005. Specializuje se na poskytování komplexního servisu v oblastech pracovního práva a rodinného práva ve všech jeho podobách. Zabývá se rovněž problematikou ochrany osobních údajů a poradenstvím v oblasti obchodního práva.

Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti řešení sporů prostřednictvím mediace. Hovoří anglicky a francouzsky.

Tomáš Ajgl působí jako advokát od roku 2016. Věnuje se zejména občanskému a obchodnímu právu, včetně zastupování klientů v soudních řízeních. Dlouhodobě poskytuje právní služby v oblastech nemovitostních obchodů, práva bytového spoluvlastnictví a spotřebitelských sporů.

Specializuje se na zpracování rozsáhlých smluvních dokumentací se složitou vnitřní strukturou, a dále pak na agendu náhradových sporů. Právní služby poskytuje též v anglickém jazyce.


Znalosti, zkušenosti a cit.

To je základem úspěchu v životě i v právu.