Tomáš Menčík je advokátem od roku 2003. Specializuje se na komplexní právní poradenství při investiční výstavbě a realizaci developerských projektů. Věnuje se klientům z oblasti technických a technologických oborů.

Dlouhodobě se zabývá problematikou bytového spoluvlastnictví, vč. přednáškové činnosti, a spory o náhrady imisních škod na lesních porostech. Kromě rodné češtiny hovoří anglicky. 


Kariéra:

2017 - Advokátní kancelář Navrátil Menčík s.r.o. (společník)

2013 - AK GÖRGES & PARTNERS / Plzeň (spolupracující advokát)

2003 - Advokátní zkoušky, založení vlastní kanceláře (samostatný advokát)

1998 - AKM MAJER & PARTNERS / Plzeň, Praha (advokátní koncipient)

1998 - Právnická fakulta / ZČU Plzeň (titul Mgr.)